Till startsidan

Arbetsgrupp för nya brevlådor

Till samtliga fastighetsägare i Sörfjärden

Fr.o.m. våren 2019 kommer enligt beslut av PostNord förändringar att ske av postutdelningen i Sörfjärden. Syftet är att förbättra arbetsmiljön för brevbärare, tidningsbud och ev. andra operatörer. För att föra ”Sörfjärdens” talan med PostNord har Vägföreningen, Intresseföreningen och Olerstäkten bildat en arbetsgrupp på sex personer (se nedan). De förändringar som kommer att ske är:

- Vi kommer att ha ett antal samlingsstationer med brevlådor – färre än idag och för vissa förflyttade. Arbetsgruppen tar fram förslag på placeringar av dessa stationer och för dialog med PostNord. Brevlådorna skall placeras i nummerordning för respektive fastighetsadress.

- Nya ställningar för brevlådorna måste sättas upp ca 60 cm från vägens asfaltkant och med brevinkasten ca 110 cm över mark. Brevlådorna skall där placeras i fastigheternas nummerordning och för de som ev. inte vill ha någon låda lämnas en plats öppen. Arbetsgruppen tar in offerter på dessa arbeten och ansvarar för genomförandet. Bekostas av oss fastighetsägare/boende.

- Alla kommer att behöva byta ut sin gamla brevlåda till en ny gemensam typ, som PostNord tillhandahåller till ett pris för var och en på 90 kronor (ord. pris 150 kr). Arbetsgruppen återkommer med information om när och hur inköp och betalning sker. Brevlådorna skall sedan av var och en märkas med fullständig adress och namn på de som mottar post på den adressen. Lådorna kan mot ett kostnadstillägg göras låsbara, vilket var och en ansvarar för och bekostar.

Kostnaden för nya brevlådeställningar och nya brevlådor kommer att fördelas på samtliga
fastighetsägare.

Vi återkommer med mer detaljerad information.

Arbetsgruppen

Lars Redin, sammankallande 070-621 27 57 redin.lars@gmail.com
Göran Gillberg 070-607 77 77 goran_gillberg@yahoo.se
Renee Holmberg 070-215 71 12 pende@live.se
Sören Nilsson 070-225 74 28 annilsor@spray.com
Anders Paulsson 070-556 01 45 andersibromma@gmail.com
Jan Rönngren 070-224 83 30 jan.ronngren@gmail.com

 Informationsblad som PDF

Webbredaktör Inger Hasselberg