AKTUELLT - INTRESSEFÖRENINGEN - OLERSTÄKTEN - KAPELLET - 
TENNIS
 - VÄGFÖRENING - HISTORIA - LÄNKAR 

Sörfjärdens intresseförening informerar

Nordanstigs kommun har tagit fram ett förslag till en strategi för vägbelysning
Stora delar av kommunens vägbelysning börjar bli gammal och kostnaderna för att byta ut vägbelysning är för stora, därför har ett förslag på hur kommunen ska belysas i framtiden tagits fram.
Alla kan lämna synpunkter på förslaget till och med den 4 november 2023.

Så här svarar kommunen på frågan om hur det berör Sörfjärden:
"Vägbelysningen i Sörfjärden består av en belysningscentral och 21 stolpar med armaturer för högtrycksnatriumlampor i.
Merparten av stolparna är stålstolpar med markförlagda ledningar men vid bron över ån är det fortfarande trästolpar med luftledning mellan stolparna.
Anläggningen bedöms vara byggd någon gång mellan 1950 och 1970 men armaturerna är utbytta mellan 2010 och 2016 då man bytte till högtrycksnatriumarmaturer i hela kommunen, före det var de flesta armaturer avsedda för kvicksilverlampor.
Förutom armaturbyte har det inte gjorts annat än lampbyten eller liknande mindre åtgärder under de senaste åren.
Anläggningen har inte krånglat nämnvärt under de fem år jag jobbat här men då det är en gammal anläggning sett till ledningar, stolpar och även belysningscentral beräknas hela anläggningen behöva bytas ut inom 10-20 år.
Om förslaget till Vägbelysningsstrategi beslutas gälla kommer anläggningen inte att ersättas i kommunal regi och den dag det kommer behövas mer omfattande arbeten för att hålla den fungerande kommer hela eller delar av anläggningen att monteras ner om anläggningen fortfarande ägs av kommunen."
Här kan du läsa mer:

Intresseföreningen ordnar olika aktiviteter under sommaren. Midsommarfirande, strandstädning, grindloppis, lådbilsrally m.m. Föreningen ansvarar för den gemensamma webbplatsen sorfjarden.seWebbredaktör